Rímskokatolícka cirkev Farnosť Horná Štubňa

Horná Štubňa 233

03846 Horná Štubňa

Telefón: 0950 367 046

E-mail: horna.stubna@fara.sk

Administrátor farnosti: P. Jozef Cempura SCJ