Sväté omše sú v našej farnosti slávené podľa rozpisu vo farských oznamoch.

Sviatosť pokánia je vysluhovaná pol hodinu pred každou sv. omšou.

Sviatosť pomazania chorých je možné vyslúžiť kedykoľvek, termín si treba dohodnúť telefonicky.